Dandie  -  Solakan  - Koirat  -   Kasvatit  Pentuja  -   Valokuvia   -  Lisälukemista  -  Linkkejä  DDTrust  -  Kissat

                                                                                    
                                                                              
Pippuria, sinappia vai muita mausteita?

Sinappi ja pippuri

Dandia on kahta väriä, sinappia ja pippuria. Sinappia voisi kuvailla kansankielellä sanoin keltainen tai oranssi ja pippuria voisi kuvailla sanoin harmaa tai mustanharmaa. 

Rotumääritelmä sanoo väreistä seuraavaa:

Pippuri: Väri vaihtelee tumman sinertävänmustasta vaalean hopeanharmaaseen, keskisävyt ovat toivotuimmat. Rungon väri ulottuu selvästi lapojen ja lonkkien alapuolelle ja sulautuu vähitellen raajojen ja käpälien väriin, joka vaihtelee rungon värin mukaan voimakkaan punaruskeasta vaalean kellanruskeaan. Tuuhea, hopeanvalkoinen päätupsu.

Sinappi: Väri vaihtelee punertavanruskeasta vaalean kellanruskeaan. Tuuhea, kermanvalkoinen päätupsu, raajat ovat hivenen päätä tummemmat.

Kummallakin värimuunnoksella eturaajojen hapsutus on jonkin verran vaaleampaa kuin raajan etupuolella oleva karva. Hieman valkoista väriä rinnassa ja valkoiset kynnet sallitaan; valkoiset käpälät ovat virhe. Hännän alapuolen karva on vaaleampaa kuin yläpuolen karva, jonka tulee olla tummempaa kuin rungossa.

Väritys on muuttunut jonkin verran vuosien saatossa. Noita joissain vanhoissa kuvissa esiintyviä ja rotumääritelmässäkin mainittuja pippurikoirien voimakkaan punaruskeita jalkoja ei oikeastaan enää näe. Sen sijaan nykyään näkee hopeanvaaleita jalkakarvoja, vaikka rotumääritelmä ei niitä mainitsekaan. Sinappikoirien väritys on säilynyt melko lailla entisellään ja siinä ei ole tapahtunut yhtä selkeästi havaittavaa muutosta. Tosin voimakkaan punaruskeita sinappi dandeja näkee harvoin. Otetaanpa ensin dandien kuvia vuosisadan takaa ja vähän kauempaakin.

    
   
Tässä alla sitten vielä nykypäivän koirien värejä. Varsinaisia värivirheellisiä dändejähän ei ole olemassakaan. Joissain dandeissä voi kasvaa jonkin verran myös toisen väristä karvaa perusvärin seassa, mutta jompikumpi väri on aina hallitsevana.

Jos haluat nähdä hyvin eksoottisen värisen mutaation dandiesta, niin klikkaa tästä linkistä ja kulje siellä seuraava polku: english version -> entertainment -> gallery -> curiosity. Löydät sieltä lähes mustan dandien kuvan.
  

Tällä nuorella uroksella on hyvin voimakkaan punaoranssi turkki. Tätä väriä kutsutaan myos nimellä "rich orange"

   

Tämän uroksen turkki on myöskin sävyltään tumma, mutta kuitenkin hieman viereisessä kuvassa olevaa vaaleampi.

   

      Tällä uroksella on keskisävyinen sinapinvärinen turkki.

   

 Ja tällä nuorella nartulla turkki on hyvin vaaleaa sinapinsävyä.

   

           Tämä nuori narttu on väriltään vaalean harmaa.

   

 Tämä narttu edustaa kuvagalleriamme pippurinvärin keskisävyjä.

   

Tämän nuoren uroksen turkki on sävyltään jo melko tumma.....

   
   

....ja tämän nuorukaisen turkki on aivan tummimmasta päästä, ja lähes sinisenmusta. Raajat ovat selkeästi kellanruskeat.
  
Tällä sinappiuroksella ei ole aivan puhdas väri kautta koko 
rungon, vaan sillä kasvaa runkoturkissa myös pippurinväristä karvaa.
Näillä kahdella on sallittu valkoinen väriläiskä kaulassa tai rinnassa. Sinapinvärisellä koiralla se on aikuisena vaikea erottaa.
 
  
Dandien värien periytyminen
  

Koiran turkissa olevan värin antavat karvoissa olevat pienet värijyväset. Samassa karvassa voi olla erilaisia värejä (=pigmenttejä) eri värijyväsissä. Mikäli haluat havainnollisen esimerkin siitä mitä tämä tarkoittaa, nyppäisepä dandiesi turkista irti yksi karhea peitinkarva. Karvan kärjessä olevat värijyväset ovat värittyneet joko sinapin- tai pippurinvärisiksi riippuen siitä, minkä värinen koirasi on. Kohti karvan tyveä (eli sitä päätä joka oli kiinni ihossa) mentäessä värijyväsissä oleva väri muuttuu. Tumma pigmentti vaalenee ja muuttuu lopulta 
lähes valkoiseksi mikäli karva on tarpeeksi pitkä. Sen minkälaisen värin mikäkin värihiukkanen saa, määrää koiran perimä eli isältä ja
äidiltä saadut geenit.

Tämä värihiukkasissa oleva väri eli pigmentti muodostuu kahdesta väriaineesta: mustasta ja keltaisesta. Otetaanpa tarkasteluun mikä koirarotu tahansa, kaikki värit syntyvät vain näiden kahden värin yhdistelmistä. Riippuen siitä miten geenit niihin vaikuttavat, nämä kaksi väriä voivat haalistua, tummentua, rajoittua vain tietylle alueelle tai jopa poistua kokonaan. Tämä mahdollistaa sen, että karvapeitteen väri
ei ole aina samanlainen yli koko rungon vaan voi vaihdella tummasta vaaleaan ja sävystä tai väristä toiseen. Valkoiset laikut syntyvät siitä, että kyseisestä kohdasta väriaine puuttuu kokonaan.

Värien perintötekijät on tapana esittää kirjaimin. Perinteisesti isot kirjaimet kuvaavat vallitsevia (dominoivia) geenejä. Ne siis ovat vahvoja ja peittävät alleen heikompien, väistyvien (resessiivisten), värigeenien ominaisuudet. Vallitseva geeni siis on vahvempi ja se määrää sen miltä koira ulospäin näyttää. Unohdamme tässä yhteydessä ns. viralliset kirjaimet jotka kuvaavat tiettyjä värejä ja otamme käyttöön yksinkertaistetun kirjainmerkinnän jossa sinappi = s ja pippuri = p. Ja vielä koska sinappi on vallitseva väri käytössä on iso kirjain S.

Dandiella sinapinväri on siis vallitseva, dominoiva, ominaisuus. Sitä voi olla kahta tyyppiä. Jos koira on tyyppiä SS se on perinyt molemmilta vanhemmiltaan vallitsevan sinappigeenin. Tällainen koira voi periyttää jälkeläisilleen vain sinapinväriä. Sinapinvärinen koira voi olla perimältään myös tyyppiä Sp. Silloin se on saanut toiselta vanhemmaltaan dominoivan sinappigeenin (S) ja toiselta väistyvän pippurigeenin (p). Vaikka sillä on perimässään pippurinvärin aiheuttava geeni, niin vahvempi S-geeni jyrää kuitenkin alleen sen vaikutuksen. Siksi koira on väriltään sinappi. Tämä koira voi periyttää jälkeläisilleen sekä sinapin- että pippurinväriä.

Kumpaa tyyppiä näistä (SS vai Sp) sinapinvärinen dandie on, sitä emme voi nähdä ulos päin. Sen saatamme kuitenkin päätellä sekä koiran vanhempien että sen jälkeläisten värityksestä. Jos sinapinvärisen koiran vanhemmat ovat väriltään sinappi ja pippuri, koiran on oltava muotoa Sp. Jos koiran molemmat vanhemmat ovat sinappeja se voi olla joko Sp tai SS. Tällöin emme voi tietää varmuudella kumpaa muotoa se edustaa, mutta voimme päätellä jotain jälkeläisten värityksen perusteella. Jos kyseinen koira on paritettu toisen sinapinvärisen kanssa ja pentueeseen syntyy pippureita, niin molemmat sinappikoirat ovat silloin muotoa Sp. Jos kyseisen koiran pentueisiin syntyy vain sinappeja, emme välttämättä voi sanoa kumpaa tyyppiä koira edustaa, mutta voimme esittää  siitä arvion. Se voi olla joko SS tai Sp, mutta todennäköisesti se on muotoa SS. Varsinkin jos jälkeläisiä on paljon ja kaikki ovat  sinappeja. 

Ja sitten on olemassa tietysti vielä pippurin väriset dandiet. Niiden geenit ovat tyyppiä pp. Koska pippuri on väistyvä ominaisuus, se voi ilmetä vain silloin kun koiran perimässä ei ole dominoivaa sinappi geeniä häiritsemässä väistyvän, heikomman p-geenin toimintaa. 
Pippuri dandie periyttää pennuilleen ainoastaan pippurinväriä.
   

Seuraavassa on esitetty yksinkertaisuudessaan se minkä värisiä pentuja vanhempien eri geeniyhdistelmät voivat saada aikaan.

1. Pentueen molemmat vanhemmat ovat väriltään sinappeja ja kantavat dominoivaa geeniä SS.

                                                                                S    S           -         S    S

                                                                            SS    -    SS      -     SS     -    SS

Pentueessa on vain sinapin värisiä pentuja joiden perimässä on vanhempien kaltainen geeni SS.

2. Pentueen molemmat vanhemmat ovat väriltään sinapinvärisiä. Toisen vanhemman geeni on vallitseva SS ja toinen kantaa 
geeneissään myös väistyvää pippurigeeniä. Se on siis tyypiltään Sp. Toinen koirista jättää pennuilleen vain geenin S ja toinen sekä 
geenin S että p.

                                                                                S    S        -          S    p

                                                                           SS  -    Sp       -      SS  -   Sp

Noin puolet pentueesta on tyyppiä SS ja puolet tyyppiä Sp. Vaikka osa pennuista kantaakin geeneissään väistyvää pippurigeeniä, niin ne ovat silti kaikki väriltään sinapinvärisiä.

3. Paritetaan kaksi sinapinväristä koiraa joilla kummallakin on perimässään dominoivan sinappigeenin S lisäksi myös väistyvä 
pippurigeeni p. Molemmat ovat siis tyyppiä Sp. Kumpikin koira jättää noin puolelle pennuistaan geenin S ja puolelle p.

                                                                            S            -            S    p

                                                                        SS   -    S       -       S  -   pp

Pentueessa voi siis olla sekä sinapin- että pippurinvärisiä pentuja siitä huolimatta että molemmat vanhemmat ovat väriltään sinappeja.

4. Paritetaan sinappikoira jonka perimä on tyyppiä SS ja pippurikoira pp. Toinen vanhemmista periyttää vain geeniä S ja toinen geeniä p.

                                                                            S    S         -            p    p

                                                                        Sp   -     Sp       -      Sp   -    Sp     

Pentujen perimä on tyyppiä Sp ja kaikki pennut ovat väriltään sinappeja, mutta kantavat perimässään väistyvää pippurigeeniä.

5. Paritetaan sinappi koira joka on tyyppiä Sp ja pippuri koira pp. Sinappi voi periyttää sekä geeniä S että p. Pippuri koira ainoastaan geeniä p.

                                                                               S    p        -          p    p

                                                                           Sp    -   S    -      pp    -    pp  

Tuloksena on pentuja joiden perimä on joko Sp tai pp. Todennäköisesti puolet pennuista on sinapin värisiä Sp ja puolet pippuria pp.

6. Paritetaan kaksi pippurinväristä koiraa. Molemmat kantavat geeniä pp.

                                                                                 p    p        -        p    p 

                                                                           pp     -     pp    -     pp      -    pp

Pentueessa on vain pippurinvärisiä pentuja joiden perimässä on vanhempien kaltainen geeni pp.
   

Mainittakoon tässä lopuksi vielä, että vuosien saatossa ovat eri maiden kasvattajat kertoneet, miten pippuri-pippuri yhdistelmään on putkahtanut sinapinvärinen pentu. Tänä päivänä kuitenkin tiedämme, että kahdesta pippurikoirasta syntynyt sinappipentu on geneetti-
sesti mahdoton yhtälö. Viimeisten vuosikymmenien aikana aina kun tällaisista tapauksista on kerrottu, on jokaisen nartun kohdalla 
ollut sellainen tilanne, että läsnä on ollut myös vähintään yksi sinappi uros, joka on sitten ilmeisestikin päässyt vahingossa hetkeksi juoksuisen nartun luo.

 

 
 << Takaisin edelliselle sivulle 

    

Kaikki materiaali © Minna Repo - ethän kopioi mitään ilman lupaa!