Dandie  -  Solakan  - Koirat  -   Kasvatit  Pentuja  -   Valokuvia   -  Lisälukemista  -  Linkkejä  DDTrust  -  Kissat

                                                                                    
                                                                                   
      Purennasta ja sen virheistä

Useat dandiekasvattajat mainitsevat purennoista kysyttäessä että dandie-pennun ostajalle ei voi koskaan luvata varmasti millainen purenta pennulla on sen ollessa aikuinen, vaan vastaan voi tulla yllätyksiä. 

Hyvältä näyttävä pentupurenta saattaa muuttua siinä vaiheessa kun pennun maitohampaat irtoavat ja pysyvät hampaat puhkeavat. Tästä johtuen jotkut kasvattajat pitävät lupaavimmat pennut hieman kauemmin itsellään, varsinkin jos niille toivotaan näyttelykoiran uraa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Jotain toki purennasta voidaan sanoa jo pennunkin osalta. Mikäli pennun purenta on koko ajan tasaisesti hyvä sille todennäköisesti tulee aikuisenakin hyvä purenta. Mikäli taas pienellä pennulla on havaittavissa selkeästi leukojen eripituisuutta, tai alaleuka on kovasti kapea yläleukaan verrattuna, sille todennäköisesti tulee aikuisena selkeä purentavirhe. Pennun kasvattaja siis seuraa pentujen suita ja purentoja jo pentujen ollessa hyvin pieniä. Silloinkin kun niillä ei ole suussa muuta kuin pelkät ikenet.
 

 
        Kaunis ja edestä täysihampainen pentukoiran purenta
Sitten kun maitohampaat puhkeavat purennasta seurataan leukojen lisäksi hampaiden määrää. Mikäli pennulle puhkeaa kaikki maitohampaat eikä puutoksia esiinny, sille todennäköisesti tulee myös aikuisena täysihampainen purenta. Mikäli pennulta taas puuttuu joitain hampaita jo maitohammaspurennan aikaan, siltä luultavasti puuttuu hampaita myös aikuisena. Tosin aivan selkeä ei tämäkään sääntö ole, vaan yllätyksiä voi tulla vastaan suuntaan jos toiseenkin.

Koiranpennuilla maitohampaiden puhkeaminen alkaa noin kolmen viikon iässä ja hampaat vaihtuvat seuraavan kavion mukaisesti

etuhampaat                maitohampaat  3-4 viikkoa              pysyvät hampaat  3-5 kuukautta
kulmahampaat            maitohampaat  3-6 viikkoa              pysyvät hampaat  3-6 kuukautta
välihampaat                maitohampaat 4-12 viikkoa             pysyvät hampaat  4-6 kuukautta
takahampaat              maitohampaita ei tule                     pysyvät hampaat  5-7 kuukautta  
   

 
                   Maitohampaat alkavat pudota
Kuten yllä olevasta kaaviostakin voi päätellä, pennun suussa on vähemmän hampaita kuin aikuisen koiran suussa. Pennuille puhkeaa 28 hammasta, aikuisella koiralla hampaita tulisi olla 42. Aikuisen koiran suusta tulisi siis löytyä 12 etuhammasta joista 6 ylhäällä ja 6 alhaalla. 4 kulmahammasta joista kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla. Välihampaita on 16 joista ylhäällä 8 ja alhaalla 8. Takahampaita tulisi olla yhteensä 10 joista alhaalla 4 ja ylhäällä 6.

Hampaista käytetään toisinaan myös niiden latinankielisiä nimiä. Inkisiiva tarkoittaa etuhammasta, kulmahammas on toiselta nimeltään caninus, välihammas on premolaari ja takahammas molaari. 

Vaikka yllä oleva kaavio antaa jotain osviittaa hampaiden vaihtumisen ajankohdasta, ne vaihtuvat kuitenkin yksilöllisesti ja pentujen välillä voi olla isojakin eroja. Toisilla pennuilla irtoaa yksi hammas kerrallaan ja tilalle tulee uusi hyvinkin pian, toisilla taas saattaa olla laajojakin ienalueita suussa pidemmänkin ajan. Tässäkin on siis suuria yksilöllisiä eroja.  

  
Toisinaan dandien pennulla saattaa nähdä kapeaa alaleukaa "tilapäisesti" hieman ennen kuin pentu alkaa vaihtaa hampaitaan. Sillä on saattanut olla kaunis leveä alaleuka (niin kuin sivun oikeassa yläosassa olevalla pennulla) mutta yllättäen kulmahampaat näyttävät menevän liian kapeaan ja ahtaaseen asentoon viikon-pari ennen kuin maitokulmahampaat putoavat. Tässä vaiheessa osa etuhampaista on saattanut jo irrota ja aikuisiän välihampaista osa jo puhjeta. Kuitenkin lähes aina pysyvät hampaat tulevat niin kuin pitääkin kun alaleuka pääsee kasvun vauhtiin. Mikäli kuitenkin alakulmahampaat alkavat tehdä reikää kitalakeen ja lukita alaleukaa paikoilleen on syytä antaa eläinlääkärin poistaa maitokulmuri(t) alaleuasta.
     
 
 Hieman ahdas alaleuka juuri ennen kuin maitohampaat vaihtuvat.
 
             Näistä ikenistä löytyy jo muutama pysyvä hammas.
   
Kun pentu vaihtaa hampaitaan on syytä seurata että maitohampaat putoavat pois pysyvien hampaiden tieltä. Joskus esimerkiksi maitokulmahampaat jäävät paikoilleen eivätkä putoa pois itsestään. Silloin on syytä käydä eläinlääkärissä otattamassa ne pois etteivät ne aiheuta virheastenoja puhkeaviin hampaisiin. Alla on kuvasarja puhkeamassa olevasta yläkulmahampaasta jota ei poistettu ajoissa. Se vaikutti aikuisen koiran purentaan painamalla yläkulmahammasta hieman liian etuasentoon. Tästä johtuen alakulmahammas ei mahtunut normaalisti kulmahampaan ja etuhampaan välistä, vaan jäi ahtaaseen asentoon. Nyt kulmahammas on hiottu ettei se paina ientä.
 
   Kaksi kulmahammasta rinnakkain - pysyvä ja maito (taaempi).
 
         Ahdasasentoinen alakulmahammas aikuisella dandiella.
  
Dandeilla tulisi olla täysihampainen suu ja purennan tulisi olla leikkaava purenta. Leikkaavassa purennassa yläetuhampaat asettuvat tiiviisti alaetuhampaiden päälle siten että niistä peittyy noin kolmannes yläetuhampaiden taakse. Muunlaiset purennan muodot katsotaan dandeilla virheellisiksi. Virheellisiä purennan muotoja ovat tasapurenta, yläpurenta, alapurenta ja vino purenta. 

Tasapurennasta puhutaan silloin kun alaetuhampaiden yläosa ei peity yläetuhampaiden taakse vaan alaetuhampaat näkyvät kokonaisuudessaan ja yläetuhampaiden ja alaetuhampaiden kärjet koskettavat toisiaan. Joillain terrieriroduilla tämä on hyväksyttävä purennan muoto, dandeilla ei. Tasapurennasta löytyy kuva alempaa tällä sivulla.

Yläpurennassa yläetuhampaiden ja alaetuhampaiden väliin jää rako siten että yläetuhampaat ovat alaetuhampaita edempänä. Raon koko voi vaihdella millistä jopa pariin senttiin siten, että pahimmillaan yläpurentainen hammaskalusto voi muistuttaa melkoisesti sarjakuvasankari Hessu Hopon suuta. Yläpurentakin on dandien suussa virheellinen purenta. Katso kuva alempaa tällä sivulla.
   

Alapurennassa alaetuhampaat ovat yläetuhampaiden etupuolella. Ne voivat olla tiiviisti siten että purenta näyttää leikkaavan purennan käännetyltä muodolta tai sitten alaetuhampaat voivat olla reilustikin yläetuhampaiden etupuolella. Joillain roduilla kuten esimerkiksi boksereilla tämä on hyväksyttävä purenta, dandiella se ei sitä ole.

Vinosuisella koiralla osa etuhampaista on niin kuin pitääkin ja osa on alapurennalla. Yhden hampaan kasvaminen väärälle puolelle ei vielä tee vinoa suuta vaan siihen tarvitaan useampi hammas. Kaikista muista virhepurennoista löytyy kuva tältä sivulta paitsi vinosta suusta. Jos sinulla on sellainen ja voisit lainata kuvaa sivuillemme olisimme siitä hyvin kiitollisia.

Useimmiten purentaviat ovat lieviä ja lähinnä koiran elämän kannalta kosmeettisia, mutta vakavimmissa tapauksissa voidaan joutua hiomaan hammasta tai jopa poistamaan se että leukaluut saadaan asettumaan paikoilleen niin kuin niiden tulisi asettua.

 
                        Kuvan koiralla on leikkaava purenta.
   
Samoin hammaspuutokset ovat yleensä koiran normaalin elämän kannalta merkityksettömiä, yksittäisiä välihammaspuutoksia, mutta niihin on syytä jalostuksessa kiinnittää huomiota sillä ne tuppaavat kertautumaan sukupolvi sukupolvelta. Hammaspuutos heikentää aina hammassiltaa siltä osalta jossa hammasta ei ole, koska siinä kohtaa ei ole hammasta tukemassa leukaluuta, joten myöskään siksi hammaspuutokset eivät ole toivottavia.

Liian kapea alaleuka tai alakulmahampaan virheellinen (liian pysty) asento voi aiheuttaa kivuliaan tilan suuhun. Alakulmahammas voi pahimmillaan jopa työntyä kitalakeen ja tehdä sinne reiän jonka kautta bakteerit pääsevät nenäonteloon. Hampaita vaihtavien pentujen purentaa tulee seurata tarkasti ettei vakavia ja kipua tuottavia purentavikoja pääse muodostumaan. Varsinkin sellaisten pentujen kohdalla joilla on kapea alaleuka tai paha yläpurenta on syytä seurata ettei alakulmahammas pääse osumaan kitalakeen. Maitohammas on syytä poistaa heti jos se alkaa tehdä kuoppaa tai reikää kitalakeen.
     

 
    Dandien kulmahampaat ovat vaikuttava näky!
Varsinkin pysyvien kulmahampaiden kohdalla on syytä olla erittäin tarkkaavainen. Mikäli pysyvä alakulmahammas osuu kitalakeen tai painaa pahasti ientä sitä ei voi jättää kyseiseen asentoon vaan asialle on syytä tehdä jotain. Hammasta voidaan jumpata silloin kun on vielä puhkeamassa antamalla koiran purra suussaan tennispalloa (siten että leuka sulkeutuu ja avautuu). Palloon muodostuva jännite painaa varovasti alakulmahampaita oikeaan asentoon. 

Mikäli tämä ei auta vaan kulmahammas jää liian ahtaaseen asentoon, virheasennon korjaaminen tarkoittaa käytännössä joko hampaan oikomahoitoa, sen katkaisemista ja hiomista tai sen poistoa. Hampaiden hoidon suorittaa siihen erikoistunut eläinlääkäri varsinkin jos on kyse ongelmallisemmasta tapauksesta.

Meillä Aatulta jouduttiin poistamaan vasemmalta puolelta sekä ylä- että alakulmahammas kevättalvella 2008. Kun Aatulle tuli ikää lisää sen purentavirhe muuttui pahemmaksi suussa tapahtuvien muutosten takia. Aatulla on aina ollut erittäin voimakas yläpurenta. Nyt alakulmahammas alkoi vaivata ja ehti jo hioa yläkulmahampaan kruunuun uurteen ennen kuin vaiva huomattiin. 

Aatun tapauksessa hampaanpoisto-operaation suoritti erikoiseläinlääkäri Helena Kuntsi-Vaattovaara, joka työskentelee Anident-nimisellä eläinklinikalla. Kyseisen klinikan henkilökunta on erikoistunut eläinten hammasongelmin ja niiden hoitoihin. Aatu-herra pärjää vallan mainiosti ilman vasemman puolen kulmahampaita ja ruuan syöminen ei ole tuottanut ongelmia. Myös puruluut maistuvat entiseen malliin. 

  
Tässä yllä on kuva Aatulta poistetusta hammaskalustosta. Aatun pahasta yläpurennasta johtuen sen alakulmahammas katkaistiin ja hiottiin aikanaan. Iän myötä se kuitenkin alkoi vaivata ja uurtaa yläkulmahammasta sekä tehdä reikää kitalakeen. Ylemmässä rivissä on yläkulmahammas ja alarivissä on alaetuhammas ja alakulmahammas josta näkyy sen katkaistu ja hiottu pää. Koska kulmahampaissa on valtavat juuret jotka ovat kiinni kallon luussa operaatio on pitkä ja vaikea. Yhtään luun murusta ei saa jäädä ikeneen tai kallon luuhun tulehdusta aiheuttamaan. Aatu toipui nopeasti isosta operaatiosta iästään huolimatta ja haavat paranivat nopeasti ja erittäin hyvin.

Tässä vielä muutama kuva dandien purennoista. Kiitos teille kaikille joiden kuvia sain tällä sivulla käyttää omien kuvieni lisäksi!
    

 
                Tasapurenta, suu ei mene kiinni kun 
               ylä- ja alaetuhampaat osuvat vastakkain.
 
  Alapurenta. Alaetuhampaat tulevat yläetuhampaiden etupuolelle.
  

Alapurenta ja hiljattain irronnut hammas.
 
          Yläpurenta. Alaetuhampaiden ja yläetuhampaiden väliin 
                        jää rako eivätkä ne kosketa toisiaan.
    
 << Takaisin edelliselle sivulle
 

 

Kaikki materiaali © Minna Repo - ethän kopioi mitään ilman lupaa!